Arendal er en by av trauste innbyggere, styrt av et skinndypt polyarki hvor maktsyke politikere og byråkrater pleier maktnettverk og selvfortjenelse. I deler av det lokale næringslivet er det forretnings-strategier basert på svindel som har vunnet frem. Ledelsen i Arendal er ikke ledere, de beriker seg og sine. Befolkingen får et dryss av løfter, og bedras i den etterfølgende prossessen.


Det er den triste sannheten om et vakkert sted på jorden, som for tusen år siden ble kalt den hellige dal.


Ungdom og ufødte generasjoner har ingen fremtid i maktkulturen i Arendal. Et samfunn som forfremmer svindel og bedrag, forduftet for moralsk standhaftighet, har ingen vei fremover. Det er grunnen til arbeidsløshet, vold, rasisme og fremmedfrykt i byen vår.


Jeg oppfordrer, og støtter alle i å si sannheten om korrupsjon. For når offentlig kriminalitet ser dagens lys, så har det allerede hatt et langt og uverdig liv i skyggene. Makteliten i Arendal gir ikke respons når folket ber om gjennomsiktighet og redegjørelse.

Mens befolkningen, på motsatt måte - må svare for sine liv og utfordringer enten deres stemme telles eller ikke.

Politikerne og byråkratene må avkles.

Derfor vil samfunnet gå fremover, når du sier i fra og krever rettferdiggjørelse for maktmisbruk.


Dette er min erfaring.

- Jarl Tollefsen

Startet flybussen i konkurranse mot ulovlige subsidier, kontaktet alle etater for å samarbeide om bedre samferdsel, og har svart for seg, seks dager i uka i fem år.

Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa