Miljøforhold

Det er naturlig at mange eier sin egen bil i Norge. Men det er ikke å anbefale å bruke personbil mer enn det som er rimelig, og nødvendig i mangel på økonomiske alternativer.

- Det finnes gode økonomiske alternativer til privatbil, og vi kan skape mange flere.

- En bil koster flere kroner per kilometer i reperasjon og verdiforringelse, i tillegg til drivstoff.

Vi anbefaler alle å bruke buss ved de anledninger man har en praktisk mulighet. Gjerne på lengre reiser og i bymiljø.

Bussdrift er et spørsmål om ledelse, og politikere og lokal-administrasjonens kunnskap.

Det du kan gjøre er å la bilen stå i blant, og si i fra,  hvor du ønsker et bedre kollektivtilbud.

Alle må hjelpe og tilrettelegge en effektivisering av transporten i samfunnet ved mer kollektiv transport. Over 50% av CO2 utslipp i Norge er fra olje og transport. Våre utslipp fra transport og olje er høyere enn gjennomsnittet av totale CO2-utslipp per person for resten av verden. Det er enkelt for normenn å gjøre rimelige  og avgjørende kutt i bilbruk. I Kina selges 2500 nye biler hver time. La oss lage et godt eksempel for den underutviklede verden på hvordan et samfunn kan ordnes!

Takk til kildene: SSB, BBC

Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa

Tall og fakta

Daglig kjøres ca 100 000 KM i persontransport fra kysten av Aust-Agder til Kjevik.


Limousine-bussen vår reduserer CO2 utslipp fra transport til flyplass med opptil 90%. Grunnen til at dette er viktig, er fordi CO2-utslipp teller mye for vår negative klimautvikling. Dette sier 99,77% av verdens klimaforskere.

I Agder brukes privatbil til en kostnad av kanskje 15 milliarder kroner i året. Transport kan gjøres kollektivt til en brøkdel av denne kostnaden. Fornuftig ressursbruk er hovedgrunnen til å redusere privatbilisme, og utvikle kollektivtransportsystemer.

Nye systemer vil komme de neste årene, økt privatbilbruk vil bare gjøre Norge til et teknologisk u-land i fremtiden. Derfor arbeider vi nå for er en effektiv og behagelig fremtid.

Ubegrenset bruk av privatbil, skaper en belastning på veiene, som naturlig reduseres igjen ved redusert trafikkmengde.

På kystveien i Arendal, vågsbygdveien, og E-39 mot Kristiansand, forsvinner køer med en gang flere sitter på med bussen.