Miljøforhold

Det er naturlig at mange eier sin egen bil i Norge. Men det er ikke å anbefale å bruke personbil mer enn det som er rimelig, og nødvendig i mangel på økonomiske alternativer.

- Det finnes gode økonomiske alternativer til privatbil, og vi kan skape mange flere.

- En bil koster flere kroner per kilometer i reperasjon og verdiforringelse, i tillegg til drivstoff.

Vi anbefaler alle å bruke buss ved de anledninger man har en praktisk mulighet. Gjerne på lengre reiser og i bymiljø.

Bussdrift er et spørsmål om ledelse, og politikere og lokal-administrasjonens kunnskap.

Det du kan gjøre er å la bilen stå i blant, og si i fra,  hvor du ønsker et bedre kollektivtilbud.

Alle må hjelpe og tilrettelegge en effektivisering av transporten i samfunnet ved mer kollektiv transport. Over 50% av CO2 utslipp i Norge er fra olje og transport. Våre utslipp fra transport og olje er høyere enn gjennomsnittet av totale CO2-utslipp per person for resten av verden. Det er enkelt for normenn å gjøre rimelige  og avgjørende kutt i bilbruk. I Kina selges 2500 nye biler hver time. La oss lage et godt eksempel for den underutviklede verden på hvordan et samfunn kan ordnes!

Takk til kildene: SSB, BBC

Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Flybuss Kristiansand Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa

Tall og fakta

Daglig kjøres ca 100 000 KM i persontransport fra kysten av Aust-Agder til Kjevik.


Limousine-bussen vår reduserer CO2 utslipp fra transport til flyplass med opptil 90%. Grunnen til at dette er viktig, er fordi CO2-utslipp teller mye for vår negative klimautvikling. Dette sier 99,77% av verdens klimaforskere.

I Agder brukes privatbil til en kostnad av kanskje 15 milliarder kroner i året. Transport kan gjøres kollektivt til en brøkdel av denne kostnaden. Fornuftig ressursbruk er hovedgrunnen til å redusere privatbilisme, og utvikle kollektivtransportsystemer.

Nye systemer vil komme de neste årene, økt privatbilbruk vil bare gjøre Norge til et teknologisk u-land i fremtiden. Derfor arbeider vi nå for er en effektiv og behagelig fremtid.

Ubegrenset bruk av privatbil, skaper en belastning på veiene, som naturlig reduseres igjen ved redusert trafikkmengde.

På kystveien i Arendal, vågsbygdveien, og E-39 mot Kristiansand, forsvinner køer med en gang flere sitter på med bussen.