Norge er nå i ferd med å bygge betydelige nye veier, og disse veiene vil bli enormt kostbare for samferdselen, og vil har ikke grunnlag for å spå at veiene vil være i omfattende bruk noen tiår frem i tid. Siden Norge vil tilpasse seg et leveverdig miljø for fremtiden, vil vi og ta del i nye bildelings-trender, og selvkjørende biler vil ta over for privatbilisme, slik at det kan lønne seg å kjøre lite (i dag er privatbil en stor engangsinvestering, som belønner høyt bilforbruk med redusert kapitalkostnad pr KM kjørt).
Jeg har tatt kontakt med myndighetene i Arendal flere hundre ganger de senere årene for å forbedre samferdselen.

Jeg har fått et tydelig inntrykk av at myndighetene er flinke til å prate, samtidig som de ikke vet hva de snakker om.


Det går an å drive effektiv, billig, behagelig, miljøvennlig  samferdsel i Arendal. Det er ikke en gang vanskelig å gjøre. Og det er ikke et problem at mange i befolkningen har meninger og behov og agendaer. Problemet vårt har vært  karaktersvakhet i fylkeskommune, kommune og vegvesenet.

Når samfunnets beste strider med enkeltmenneskers interesse, så er det i samferdselens kompetanse vi skaper skjæringspunktet.


Fordi jeg faktisk aldri har fått et konstruktivt svar av myndighetene, legger jeg forslag ut til diskusjon.


Dette er problemer det er lett å løse:

- Skadelige midtrabatter

- for store midtfelt på rundkjøringer

- uhensiktsmessig høyde på fortauskanter

- uaktsomt høye fartsgrenser rundt sentrum

-  lite tilgjengelig informasjon

- det offentliges tendens til å sanksjonere, heller enn å delta, diskutere og informere.

- at lovene og reglene gjelder for noen, og ikke for utvalgte andre (fks kommunens parkeringsplass på gang-feltet bak kulturhuset. Små transportselskap behandles som kriminelle, mens uregistrerte transportører som haxi og skatteundragere hylles som Robin Hood).


Bussterminalen i Arendal skaper for mange utfordringer for busselskap og sjåfører, til at kollektivtrafikken kan forventes å fungere. Her er en begynnelse på utbedringer:


Samferdselssjefene i Aust-Agder fylkeskommune, berørte kommuner og Statens vegvesen må møte sjåfører, innovatører og alle relevante administratorer i månedlige møter, hvor samferdselen utredes i transparent format.

Vi har ikke mer enn et skinn-demokrati i Norge i dag.


Rute 103 og 102 som betejener Tromøy, Hisøy og Rykene må erstattes av minibusser som kjører matetraseer til linje 101. Busstoppene på His, Strømmen og Krøgenes må forlenges, større buss-skur, og det må tilegnes tilknyttede parkeringsplasser for privatbil på His og Krøgenes.

Dette vil:

- doble frekvensen på lokaltraseene til rute 102 og 103,

- Avvikle uheldig materiellbelastning ved store busser på lokalveiene på Tromøy, Hisøy og Rykene.

- Gjøre det veldig enkelt å utvide rutetrassene (flere ruter over hele Tromøy og Hisøy), og gjøre dem fleksible (i passasjerenes favør).

- hjelpe på problemet med delte skift for sjåfører, hvor vi har for lite busskapasitet i rushtid, og for mange sjåfører på jobb midt på dagen.


Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa