Global oppvarming er en utfordring vi må lykkes med å kontrollere. Om få år vil vi ha et mye mer effektivt og renere samfunn, helt annerledes fra den verden vi går rundt i nå.Det er vitenskapelig påvist at klimaforandringer fører til masseutryddelse av pattedyr. Også mennesker er i faresonen. Livet generelt på jorda blir sterkt redusert hvis det materielle forbruket, avfallsopphopingen og forgiftningen av naturen fortsetter uten smartere løsningerOm få år vil det ikke være noen grunn til at folk skal behøve å kjøre egen bil til jobb i byområder. Et viktig politisk tema vil bli hvorvidt vi ønsker å ha hele befolkningen i arbeid i klassisk betydning.

Vi er i ferd med å bruke opp verdens ressurser på stadig flere områder

Vi har ressursene som trengs til å forbedre livene våre i fremtiden, samtidig som vi avslutter fossil energi-epoken.

Men ressursene som trengs er ikke penger - de er demokrati og vitenskap.Klimavitenskap har produsert omfattende kunnskap  om global oppvarming.

Tvilen kan dreie seg om hva omfanget av ødeleggelsene i naturen kan bli.

Vi er i dag bedre ernært og har mer kunnskap enn noen mennesker før oss. Noen tusen av verdens mest intelligente mennesker arbeider som klimaforskere, og det største problemet de har er at folk flest ikke bryr seg om hva forskningen deres viser.

Ytterligere millioner av verdens mest intelligente innbyggere arbeider med å skape brilliante akademiske, tekniske og praktiske løsninger for at vanlige mennesker skal kunne leve videre i en bedre fremtid - ved å endre hverdagens økonomiske dilemmaer.


Evolusjonære økonomer viser at tilknytning til riktig ressursbruk (”path dependence”) vil gjøre hverdagen renere og billigere.


Den eneste energien som tilføres jorden utenfra kommer fra sola, og kommer i rikelige mengder.

Solcellepaneler er nå billigere enn annen strøm i flere land. Oljefondet kunne kjøpt opp alle verdens solenergiselskaper for under 100 milliarder kroner. Oljefondet burde vurdere det. I Fremtidens energimarked vil det ikke være like mye penger å tjene, og det kommer ikke til å være så mange gode ”oppkjøp” på markedet.


Under oljekrisen på 70-tallet investerte britisk sektor i Nordsjøen 1000 milliarder kr over et tiår, for å utvinne olje med en oljepris på 70$ fatet. Denne investeringen viste seg lønnsom tross langt lavere priser.

Energisektoren bruker kun 1% av omsetningen på forskning og utvikling. Når vi investerer langt større summer på teknologisk utvikling av fornybar energi og energilagring, vil nye energiformer bli nesten gratis i forhold til fossil energi.

De industrialiserte land (OECD) bruker alle lik prosentandel av nasjonalproduktet sitt på energiforbruk, og har gjort dette over lang tid. Energiforbruket vårt er altså ikke nødvendig eller fornuftig, det er vanebasert.Hovedbidraget til flybussen er å redusere eksosutslipp.

Hovedbidraget ditt kunne være å legge solcellepaneler på taket ditt. I dag vil det koste ca kr 100 000, og du  får gratis strøm i 40 år.

Hovedbidraget til myndighetene burde være å innføre en lav borgerlønn (basislønn), og bygge små, energieffektive boliger. De burde og bygge ut andre lavkostnads-alternativer, slik at Norges demokrati og menneskelige ressurser vinner frem heller enn å gi økende makt til multinasjonale selskaper.Ungdommen må få rom til å skape en bedre fremtid i Norge. Nå presses de til å bli forbrukere. Vi må gjenopprette demokratiet for å endre dette.

Voltaire, som ga sitt eget liv mindre hevd enn retten menneskene har til å uttrykke seg skrev:”Vi lever i den beste av alle verdener, men vi må dyrke vår egen hage.”Vi kan ikke vente på politikerne Vi kan ikke kjøpe en bedre verden. Vi må dyrke fram demokrati og vår egen hverdag. Og du har alt som trengs for å bidra.Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa

* Vitenskap er årsaken til det du står og går i, og alt du har rundt deg. Hva mer er vitenskap? Vitenskap har aldri bevist noe 100% sikkert, vitenskapen er en kultur, som gir hvem som helst rett hvis de klarer å peke ut feil i kunnskapen samfunnet har samlet. Vitenskapen peker ikke direkte på hva som er fakta, det peker på hva vi står igjen med når vi trekker fra alt vi vet at ikke er riktig, og ikke kan bevises.


Vitenskap er det vi vet fordi det samme resultatet skjer en milliard ganger, i en milliard situasjoner med lignende betingelser.

Og vitenskap kan vi stole på.

Bidragsytere til klimavitenskap i Arendal:

http://www.grida.no/

http://ufbutv.com/


Kanskje verdens fremste klimaforskere:

http://climate.nasa.gov/


Sosialvitenskap og økonomi om klimaendring

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/


Bekreftelse på klimaendringer fra vitenskapen:

https://www.opr.ca.gov/s_listoforganizations.php

Den norske bekreftelsen:

http://www.dnva.no/c48502/binfil/download.php?tid=49003


Tyskland har endret energinettet ved befolkningens investering i solceller:

http://energytransition.de/key-findings/