Solcellepaneler bør legges på flere tak i hvert boligfelt på Sørlandet. På sydvendte tak uten skyggekilder lønner det seg økonomisk. Europa trenger Norsk fornybar energi, og solstrøm er et godt bidrag i det lokal strømnettet hvor strømmen i praksis brukes opp ”kortreist”. Jeg hjelper deg gjerne med å se på taket ditt, og gir all informasjon om jeg til enhver tid har om kjøp og installasjon.  - Jarl Tlf 96222200         En venn av meg installerer paneler - norsksol.no/


God kollektivtransport er innen rekkevidde, I dag har ikke bussjåfører og passasjerer nødvendig innflytelse på styring av kollektivtransport. Politikere og byråkrater overstyrer samferdselen med overfladiske fordommer. Her redegjør jeg for dokumentasjonen jeg samler om hvordan ekspressbuss kan drives effektivt. Myndighetene er i dag en effektiv hindring for kollektivtransport.


Her er dokumentasjon av Kristiansands-myndighetenes sabotasje av Kristiansands-flybussen:, tiltaket med flybuss ble så nedlagt pr 8.1.2017.


https://youtu.be/R2HnwXGoKbA


Det er fritt for alle med faglig bakgrunn å søke ruteløyve for kommersiell flybuss. Det kan ikke være lov for statlig betalte busser å drive kommersielt kartell. Lokalbussene svarer ikke for de økonomiske resultatene sine som normale bedrifter. Tveitbussen er en statlig virksomhet som fordriver vanlige næringsdrivendes flybusser.


Vegvesenet må engasjeres til å se på trafikken som foregår. Vi trenger lengre busstopp, som har plass til privatbiler til henting av avstigende passasjerer. Samferdselen trenger stoppeplasser langs alle veier for alle kjøretøy. Vegvesenet må kommunisere med trafikanter. Det eneste jeg kjenner vegvesenet fra er at de trakasserer yrkessjåfører. https://no.surveymonkey.com/results/SM-5CNCDNJQ/

Den fylkeskommunalt styrte kollektivtransporten vår, må forbedres ved at passasjerene, og sjåførene blir fullverdige deltagere med dem som styrer systemet.

Vi har fått et offentlig kontor som kalles ”Agder kollektivtransport”/AKT, som nå styrer i Kristiansand, og styrer i Aust-Agder fra 2015.

De ansatte i AKT, samferdselsansvarlige, og politikerne, må sette av arbeidsdager til å sitte på med bussrutene og diskutere  kollektivtransporten vår med passasjerene og sjåførerne.

Gratis internett på alle busser er rimelig å forvente, når bussrutene faktisk skal ha passasjerer.

Ineffektiviteten i kollektivtransport, skyldes at andre  ledere (enn bussjåfører og passasjerer )- bruker logisk deduksjon uten tilstrekkelig erfaringsreferanse. Lederne har tatt flere feil avgjørelser. Her skal jeg redegjøre for hva jeg har funnet at må forbedres.


- I Arendal har bussystemet blitt styrt med en ide om at ved å kjøre bussrutene så raskt som mulig, reduserer vi kostnaden på bussdriften, fordi man da må betale færre timer lønn til sjåfør.

I dag arrangeres bussrutene med for høy hastighet, slik at at sjåførene og passasjerene ikke kan håndtere transporten rolig og kontrollert. Når passasjerene ikke kan slappe av på bussen pga hastighet, risting, bevegelse og krenging, går transporttiden fra å være hviletid, til å bli bortkastet ventetid. Sjåføren får ikke tenke like klart, og har mindre energi til å betjene kundene og resten av sjåførjobben.

Totale kostnader blir mye høyere, ved å drive bussruter i høyere hastighet.

- Arendal sentrum trenger av-påstingningssteder for privatbil, heller enn maksimert gateparkering.

- Bussene i statlig betalte ruter må anses som befolkningens eie. Derfor foreslår jeg at fylkeskommunen avtaler med busselskapene at de løser inn bussene, altså kjøper dem, når busselskapet taper kontrakten.

Det gjør at politikerne kan endre operatør, uten at busselskapet må beregne fortjeneste på innkjøpt bussmateriell. Og da kan myndighetene forvente å kunne betale langt mindre subsidier for bussrutene.


- Lokalbussene bør bli gratis. Kun ca 30% av bussfinansieringen kommer fra billettene. Tiden vi bruker på betaling, også med forhåndsbetaling og busskort, er ikke verd pengene.

Noen mener busser ikke burde være helt gratis fordi man burde spare mer på å gå/sykle. Den praktiske virkeligheten er at det ikke er noen god løsning å ta betaling på lokalbusser.

Det er på billettering vi kan spare tid på rutene.


- Veiene må vedlikeholdes og bygges for busser. Busstopp må legges parallelt med E-18. Mange lokalbusstopp må bygges for å ha plass til flere busser, og busser og personbiler til av og påstigning for passasjerene samtidig.


All busstransport kan driftes til 500kr pr time, med forutsigbarhet og når økonomisk, behagelig drift er mulig.


Samferdselen er best tjent med at vi tar oss tid til å tenke oss om. Vi bruker enorme summer på samferdsel, det trengs ikke mer penger, men effektiv bruk. Og da må folk flest få ta del med  sine ideer, for å gjøre transport bedre og rimeligere.

Å bygge gang og sykkelveier og parkeringsplasser ved knutepunkt, gir folk et valg til å delta og gjøre ting billigere. Det harmonerer med kollektivtransport.

Det er ikke noen hemmelighet hvorfor kollektivtransporten ikke har fungert i Arendal. Vegvesenet, fylkeskommunen, nettbuss og politiet har vært lite engasjerte, og ignorert sjåførene. Dette er ikke vanskelig, vi kan styre kollektivtransporten bra, den vil bli verdifull for alle, med den nødvendige kompetansen og engasjement.