Jeg advarer mot Bertel o Steen, mercedes-verkstedet på Stoa, og Hertz, Arendal bilutleie.

På verkstedet til mercedes har jeg brukt 600 000kr, for å bytte, fikse og holde ved like en ny minibuss over fire år.

Verkstedet fylte ikke ut serviceheftet når hver service var fulgt, og ville ikke spesifisere hvor lang tid de hadde brukt på reperasjoner. Deretter fikk vi ingenting på garanti, på tross av at flere av reparasjonene var for ting verkstedet hadde ødelagt. Tannstang, vannpumpe, bolter i eksosmanifoil, og mye mer gikk i stykker under verkstedets ansvar. Verkstedet prøvde å belaste oss for en serviceavtale som vi ikke kunne benytte, og har opptrådt truende og verkstedet nekter å diskutere forhold hvor de har økonomisk ansvar.                                                                                                


Bertel o steen, mercedes-verkstedet, har etter min erfaring et mafiasamarbeid med naboen i hertz bilutleie, siden de svindlet meg sammen.  


Mens minibussen min stod på verksted i seks uker for å få en ny motor, så leide jeg minibusser av hertz. Til sammen i hele 2015 leide jeg i fem måneder, skriftlig avtalt til 45 000kr pr måned. Når jeg avsluttet leien ble prisen økt til 55 000kr, med tilbakevirkende innkreving. Jeg har nå betalt 273 538kr. Jeg har fortsatt ikke mottatt kvitteringer på over 100 000kr for minibussleie.


Bertel O Steen og Hertz bilutleie er kriminelle foretak, som vi har erfaring og dokumentasjon til å fremme denne påstånden om. Dessverre er Arendal styrt av korrupte nettverk, og det gjør at mafia kan vinne frem. Vær oppmerksom.


Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa

Jeg bruker aldri mer Bertel o steen eller hertz, fordi jeg ønsker at flest mulig andre skal få tilgang til, og verdsette dem.

     

Mercedes varemerke sa:                        Tann for en munn i livets kor:

selv fanden gir opp metafor,                   Når penger vokser tett som smolt,

i ytringsfrihets takkeord!                        Hør Thomas Paine, all velstands bror!

                                          


Arthur O Connor var en gang en vannrett pil for de vellykkedes ære, og ville fortalt deg i hvilken retning du kan lese de to strofene.

Jarl Tollefsen

Eier, Aust-Agder flyekspress