Her presenterer jeg den uheldige undertrykkelsen av flybussen i Kristiansand, drevet av Haga buss, våre gode kollegaer.


Haga buss ønsket ikke lenger å drive flybussen på kommersielt grunnlag, de sluttet 8. Januar 2017, siden de ikke fikk tilskudd for å drive den utfordrende flybussen.

Jeg driver flybussen til Arendal, og som en kommersielt nøytral kollega, ser jeg hvor stor verdiskapning haga buss utrettet med marginalt passasjergrunnlag. Derfor vil jeg presentere objektive fakta pr januar 2017, som leseren kan sjekke opp, heller enn anta den nøytrale innstillingen hvor journalismen tar myndighetenes ord ukritisk, og lar leseren være detektiv på fulltid.


Jeg utreder offentlighetens handling ovenfor haga buss, og næringsgrunnlaget som skulle gi gode muligheter for effektiv flybussdrift på Sørlandet.

Noen ganger så opplever ledere konflikt mellom lagte planer, og praktiske goder. Jeg vet ikke om noen ledere på Sørlandet som har tenkt så langt over kollektivtransport at jeg vil arrestere dem for disse kvalene.

Hver gang flybussene er i media blir de nemlig hengt ut på subjektivt grunnlag:

Min eneste kommentar til de negative artiklene som har versert om flybussen er at den kritiske innstillingen til haga buss har vært ufundert.

Er uthenging verdig et norsk tillitssamfunn basert på anstendige prosesser?

Det fedrelandsvennen aldri har publisert, (tross bl.a min insestens) er faktumet at flybussens marked er ødelagt av buss nr 35 som er nesten fullt finansiert av fylkeskommunen. Flybussen tjener kun billettinntekter, nettbuss kan være likeglade uten passasjerer til flyplassen.

For fem år siden sa en ringrev i ledelsen i nettbuss Arendal, Per Kyrre Vangberg som foredragsholder på YSK-kurs på Stoa: ”vi skal nok få til en subsidiert flybuss i Kristiansand på sikt”. Nå ser det ut til at den skjulte planen til nettbuss kan lykkes.

Problemet med Tveitbussen, nr 35, er at den ikke vil bli en ekte flybuss. Den kommer ikke til å betjene flyplassens spesifikke behov. Jeg mener det vil koste rundt 10 millioner kr i ekstra offenlige subsidier å utvide nettbuss nr 35 til et regulært rutesett for flyplassen, og min vurdering er at dette fremdeles vil bli dårligere enn Haga buss sin flybuss, som er gratis for offentlige midler. Haga buss har fått en uvurderlig sjåfør i Kjell, som er engasjert i arbeidet, og har fanget opp de særartede interessene som må utføres for en flybuss i drift. Jeg har snakket mye med Kjell, han forstår godt at kollektivtransport ikke er et system som går av seg selv, eller produserer penger som en sedellpresse. Myndigheter og befolkning burde ta en prat med Kjell, og høre at systemene ikke er lagd i Norge for å ta seg av oss, det er vi som må sørge for at systemene fungerer for oss.

Fylkeskommunen har ikke imøtekommet haga buss som ber om tilskudd for å fortsette flybussen. (Fylkeskommunen svarer vanligvis ikke.) Fylket vil ikke gi subsidier, og dermed verner myndighetene om nettbuss sitt monopol på subsider for offentlige busstjenester. Jeg mener myndigheter bryter tilliten til befolkningen når de danner monopoler uten å ta hensyn til kritikk.

En flybuss må ta hensyn til varierende flyankomster, flytider som endres fra dag til dag, og flyreisendes behov som det viker fra annen busstransport. Rutebusser med likeverdige aspirasjoner vil måtte gå dobbelt så ofte som flybusser, for å kompensere for spesialtilpasningene et engasjert busselskap som haga buss gjør på sparket hver dag. Bussjåførene i nettbuss er like flinke,  men de er ikke i posisjon, eller insentiverte til å tilpasse rutene til flypassasjerer.

 Hva er offentlige midler til for: at befolkningen får mest mulig for skattepengene (haga buss), eller at maktpersoner kan tilgodese maktnettverket sitt (nettbuss)?

Om befolkningen ikke kritiserer myndighetene, er det spørsmål om tid, før Norge møter seg selv i speilet.


Jarl Magnus Tollefsen

Arendal

Tlf 96 2222 00
Flybuss Arendal Kommende Busstopp Flybuss Kristiansand Kontakt Miljø Infrastruktur Klima Samkjøring Til unge Løsninger Om Arendal Knutepunkt Stoa